Curs responsabil mediu

FORMARE PROFESIONALĂ

SPECIALIZARE RESPONSABIL MEDIU

S.C. FORMEXPERT TRAINING S.R.L. Zalau,
organizează cursul de specializare RESPONSABIL MEDIU, in conformitate cu cerintele Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

Detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia, in conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011 privind regimul deseurilor, art.22, alin. 3, sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de
prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

Conform art. 22 pct.(a) „Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.
Nedesemnarea unei persoane conform art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.
Cursul organizat de societatea noastra va fi sustinut de catre persoane de specialitate,formatori cu experienta si buni practicieni.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

  • GESTIONAREA ACTELOR NORMATIVE DE MEDIU
  • ELABORAREA PROGRAMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
  • ELABORAREA PROGRAMULUI DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU
  • MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU
  • ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN
  • SUPRAVEGHEREA ACTIVITATII PENTRU PREVENIREA EFECTELOR PROVOCATE DE SITUATIILE DE URGENTA
  • INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
  • RAPORTAREA ACTIVITATII DE MEDIU

Certificatele de specializare profesională sunt în conformitate cu standardele internaționale, sub antetul Ministerului Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si contin si un supliment descriptiv in care sunt mentionate competente dobandite in urma cursului.

Durata: maxim o luna. Pret: 800 lei, plata in 2 rate.
Pentru inscrieri va rugam sa completati si sa trimiteti fisa anexata la
fax. 0360-401171, sau pe adresa de mail: formexpert.training@gmail.com.
Alte informatii la tel. 0741-514104.

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CURS
Descarcă