Curs responsabil mediu

FORMARE PROFESIONALĂ

SPECIALIZARE RESPONSABIL MEDIU

S.C. FORMEXPERT TRAINING S.R.L. organizeaza cursul de specializare RESPONSABIL DE MEDIU, in conformitate cu cerintele Ordonantei de Urgenta nr. 92/19.08.2021 privind regimul deseurilor, care a intrat in vigoare in data de 26.08.2021 (mentionam ca, Legea 211/2011 privind regimul deseurilor a fost abrogata).

La art. 23, al.(4) se prevede: ,,Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Conform al. (5) ,,Persoanele desemnate, prevazute la alin. (4) trebuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform O.G. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Neindeplinirea obligatiilor prevazute in art. 23 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

Cursul organizat de societatea noastra va fi sustinut de catre persoane de specialitate, formatori cu experienta si buni practicieni.

COMPETENȚE DOBÂNDITE

  • GESTIONAREA ACTELOR NORMATIVE DE MEDIU
  • ELABORAREA PROGRAMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
  • ELABORAREA PROGRAMULUI DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU
  • MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU
  • ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN
  • SUPRAVEGHEREA ACTIVITATII PENTRU PREVENIREA EFECTELOR PROVOCATE DE SITUATIILE DE URGENTA
  • INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
  • RAPORTAREA ACTIVITATII DE MEDIU

Certificatele de specializare profesională sunt în conformitate cu standardele internaționale, sub antetul Ministerului Educatiei Nationale si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si contin si un supliment descriptiv in care sunt mentionate competente dobandite in urma cursului.

Durata: maxim o luna. Pret: 800 lei, plata in 2 rate.
Pentru inscrieri va rugam sa completati si sa trimiteti fisa anexata la
fax. 0360-401171, sau pe adresa de mail: formexpert.training@gmail.com.
Alte informatii la tel. 0741-514104; 0770-409162

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CURS
Descarcă