Curs implementarea sistemului de control intern managerial

FORMARE PROFESIONALĂ

CURS SPECIALIZARE - IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

S.C. FORMEXPERT TRAINING S.R.L. Zalau
este acreditata ca furnizor de formare profesionala a adultilor pentru diverse meserii.

S.C. FORMEXPERT TRAINING S.R.L. acreditata ca furnizor de formare profesională a adulților pentru diverse calificări, specializări, perfecționări organizeaza cursul de perfectionare IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL.

Conform O.S.G.G. 600/2018, Sistemul de Control Intern Managerial este obligatoriu a fi implementat in cadrul institutiilor publice din Romania.
Legislatia in vigoare prevede ca, sistemul de control sa fie dezvoltat si actualizat in permanenta. Acest lucru presupune si nevoia continua de formare profesionala a celor care activeaza in domeniu.

Conform Legii 234/2010, art. 27, lit. j ,,neindeplinirea de catre ordonatorul de credite a obligatiei de a elabora si prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

CURSUL SE ADRESEAZA

  • ORDONATORILOR DE CREDITE PRINCIPALI, SECUNDARI SI TERTIARI DE LA NIVEL LOCAL SI CENTRAL. ACESTIA AU OBLIGATIA IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN IN INSTITUTIILE PROPRII, IN CONFORMITATE CU OSGG 600/2018.
  • MEMBRILOR COMISIEI DE IMPLEMENTARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A IMPLEMENTARII SCIM.
  • ANGAJATILOR DIN SISTEMUL PUBLIC CU RESPONSABILITATI DE INTOCMIRE SI RESPECTARE PROCEDURI CONFORME CU PREVEDERILE ORDINULUI OSGG 600/2018
  • TUTUROR CELOR CARE DORESC SA ÎSI ÎNSUSEASCA METODE SI TEHNICI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

La finalizarea cursului participantii vor primi un certificat de participare emis de S.C. FORMEXPERT TRAINING S.R.L. in conformitate cu prevederile Codului Administrativ, a H.G. nr. 1066 din 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici, respectiv a O.G. nr. 129 din 2000 privind formarea profesionala a adultilor dupa caz.
Fiecare cursant va primi pe parcursul desfasurarii cursului un suport de curs.

Durata cursului: 30 ore. Pret: 600 lei/persoana.
Pentru inscrieri este necesar sa trimiteti o fisa de inscriere, copie dupa un act de studii si C.I. la fax. 0360-401171, sau pe adresa de mail: formexpert.training@gmail.com.
Alte informatii la tel. 0741-514104 ; 0770-409162

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CURS
Descarcă